Sectie Sociologie

  Department of Sociology

 

 

 

[terug naar de hoofdpagina]

 

 

Vakpublicaties

 

• Kraaykamp, G. (2008). Toponderzoek van morgen....? Bulletin Jamers Coleman Association, 13, 15-16.  [Pdf]

• Kraaykamp, G. (2003). Kinderen hebben het druk. Van wie zouden ze dat nou hebben? Vrijetijdstudies, 20, 53-54.  [Pdf]

• Kalmijn M. & G. Kraaykamp (2002). Geen bloemen, geen toespraken. De discussiepraktijk van de SISWO-werkgroep “Sociale ongelijkheid en levensloop”. Facta, 10, 5, 16-17.  [Pdf]

• Kraaykamp, G. (2000). Is het Europees Kampioenschap in Nederland om te genieten? Het Blaatje (Nijmeegs Sociologen Tijdschrift), 4, 15-17.

• Kraaykamp, G. (1995). Meten is weten, ook in de ‘empirische’ literatuursociologie, FRAME: Tijdschrift voor Literatuurwetenschap, 10, 48-54.

• Kraaykamp, G. (1992). Wie maken er gebruik van de bibliotheek? Sociale spreiding van cultuur voor bibliotheken, Bibliotheek & Samenleving, Themanummer Cultuur, 20, 275-277.

• Kraaykamp, G. (1992). De bibliotheek moet alles hebben, Brabants Dagblad, 16 mei.

• Kraaykamp, G. (1991). Van woord naar beeld?, Boekmancahier, 10, 498-500.

• Kraaykamp, G. (1991). Lezen en lezers in Nederland, Boekmancahier, 9, 355-357.

 

 

Media

 

• Boekblad 5/6 (2008). Bibliotheek bewaker van breed aanbod. [Pdf]