RU-logo

Sectie Sociologie

Department of Sociology

 

 

[terug naar de hoofdpagina]

 

 

Organisatie Dataverzameling

 

Familie Enquête Nederlandse Bevolking (te downloaden via DANS-KNAW)

 

• Kraaykamp, G., M. Wolbers &  S. Ruiter (2009). Familie Enquête Nederlandse Bevolking 2008-2009, Databestand, Nijmegen (coördinator).

• Graaf, N.D., P.M. de Graaf, G. Kraaykamp & W.C. Ultee (2003). Familie Enquête Nederlandse Bevolking 2003, Databestand, Nijmegen (coördinatie).

• Graaf, N.D., P.M. de Graaf, G. Kraaykamp & W.C. Ultee (2000). Familie Enquête Nederlandse Bevolking 2000, Databestand, Nijmegen.

• Graaf, N.D., P.M. de Graaf, G. Kraaykamp & W.C. Ultee (1998). Familie Enquête Nederlandse Bevolking 1998, Databestand, Nijmegen.

 

 

Nederlandse Levensloopstudie 2008-2014 (te downloaden via DANS-KNAW)

 

Tolsma, J. G. Kraaykamp, P.M. de Graaf, M. Kalmijn & C.W. S. Monden (2014). The NEtherlands Longitudinal Lifecourse Study (NELLS, Panel). Dataset. Radboud University Nijmegen, Tilburg University & University of Amsterdam, Netherlands.

• Graaf, P.M. de, Kalmijn, M., G. Kraaykamp, & C.W.S. Monden & (2010). Nederlandse LevensLoop Studie 2009. Wave 1. Databestand, Tiburg/Nijmegen (mede-coördinator).

 

Artikel over NELLS-data

• Graaf, P.M. de, M. Kalmijn, G. Kraaykamp & C.W.S. Monden (2011). Sociaal-culturele verschillen tussen Turken, Marokkanen en autochtonen: eerste resultaten van de Nederlandse LevensLoop Studie (NELLS), Bevolkingstrends. Statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland, 59, 64-71.

 

 
Sociaal-Culturele Ontwikkelingen in Nederland (te downloaden via DANS-KNAW)

 

• Eisinga, R., P. Scheepers & G. Kraaykamp (2011). Sociaal-Culturele Ontwikkelingen in Nederland 2011. Databestand, Nijmegen (medecoördinator).

 

 

Leesonderzoek (te downloaden via DANS-KNAW)

 

• Kraaykamp, G. (1992). Oordelen over kwaliteiten van kranten, tijdschriften en boeken. Tekstbeoordelingsonderzoek 1992, Databestand, Utrecht (coördinatie).

• Kraaykamp, G. (1991). Lezen en lezers in Nederland: Postenquête 1991, Databestand, Utrecht (coördinatie).

• Kraaykamp, G. (1990). Lezen en lezers in Nederland: Telefonische enquête 1990, Databestand, Utrecht (coördinatie).

• Kraaykamp, G. (1990). Lezen en lezers in Nederland: Mondelinge enquête 1990, Databestand, Utrecht (coördinatie).

 

 

 


profile counter