RU-logo

Sectie Sociologie

Department of Sociology

 

[terug naar de hoofdpagina]

 

 

 

Stuur mij A.U.B. een email

als u een artikel download

Onderwijsongelijkheid

 

Kraaykamp, G., J. Tolsma & M. Wolbers (2011). Onderwijsexpansie en opleidingsrichting: Trends in de intergenerationele overdracht van onderwijsongelijkheid. Pp. 9-26 in: J. Dronkers (eds.). Goede bedoeling in het onderwijs. Expansie, diversiteit en individuele ontplooiing. Amsterdam: Amsterdam University Press (boekaflevering Mens en Maatschappij 2011).

• Eijck, K. van & G. Kraaykamp (2009). De intergenerationele reproductie van cultureel kapitaal in belichaamde, geďnstitutionaliseerde en geobjectiveerde vorm, Mens & Maatschappij, 84, 177-206. [Pdf]

• Notten, N., G. Kraaykamp & W.C. Ultee (2008). Ouderlijke mediasocialisatie: hulpbron of handicap? Een studie naar de langetermijneffecten van mediasocialisatie op het onderwijssucces van kinderen, Mens & Maatschappij, 83, 360-375. [Pdf]

Levels, M., G. Kraaykamp & J. Dronkers (2008). Leesvaardigheid van allochtone leerlingen in Westerse landen. Een vergelijkende studie met macrohypothesen. Migrantenstudies, 2, 94-112. [Pdf]

Levels, M., J. Dronkers & G. Kraaykamp (2006). Het belang van herkomst en bestemming voor de schoolprestaties van immigranten. Een internationale vergelijking, Pp. 137-160 in: Tubergen, F. van & I. Maas (red.). Allochtonen in Nederland in international perspectief, Amsterdam: Amsterdam University Press.

Kraaykamp, G. (2005). Dialect en sociale ongelijkheid. Een empirische studie naar de sociaal-economische gevolgen van het spreken van dialect in de jeugd, Pedagogische Studiën, 82, 390-403. [Pdf]

• Gesthuizen, M. & G. Kraaykamp (2002). Ontwikkelingen in verbale capaciteiten van laag opgeleiden in Nederland. De keerzijde van de onderwijsexpansie, Mens & Maatschappij, 77, 361-380. [Pdf]

• Kraaykamp, G. (2000). Ouderlijk gezin en schoolsucces. Een verklaring met demografische, culturele en sociale aspecten, TOR: Tijdschrift voor OnderwijsResearch, 24, 179-194. [Pdf]

• Werfhorst, H. van de & G. Kraaykamp (2000), Culturele, economische, communicatieve en technische hulpbronnen van onderwijsrichtingen: de WK-indeling, Mens & Maatschappij, 75, 62-74. [Pdf]

• Graaf, N.D. de & G. Kraaykamp (1998). Verwarring rond cultureel kapitaal: een reactie op het artikel van Houtman, Sociologische Gids, 44, 50-55. [Pdf]

• Werfhorst, H. van de, G. Kraaykamp, & N. de Graaf (1997). Opleidingsrichting en leefstijl. Het belang van opleidingshulpbronnen versus beroepskenmerken voor leefstijlkeuzes, Mens & Maatschappij, 72, 335-351.  [Pdf]

 

 

 

 

 

Foto Gerbert

 


profile counter