RU-logo

Sectie Sociologie

Department of Sociology

 

[terug naar de hoofdpagina]

 

 

Stuur mij A.U.B. een email

als u een artikel download

 

Cultuurdeelname, mediagebruik en vrije tijd

 

Kraaykamp, G., N. Notten & H. Bekhuis (2014). Cultuurparticipatie van Turken en Marokkanen in Nederland. Toetsing van een identificatie- en sociale netwerkverklaring, Mens & Maatschappij, 89, 2, 201-220.

• Houten, J. van, R. Hermsen, G. Kraaykamp & A. Elling (2014). Een nieuwe levensfase, een nieuwe sport? Het effect van belngrijke levensgebeurtenissen op starten met sporten. Mens & Maatschappij, 89, 2, 175-200.

• Hek, M. van & G. Kraaykamp (2013). Intergenerationele overdracht van cultuurconsumptie.

       Een empirische studie naar het belang van ouderlijk voorbeeldgedrag en actieve ouderlijke stimulering in Nederland, Tijdschrift voor Sociologie, 34, 3/4, 439-456.

• Notten, N., Kraaykamp, G. & R. Konig (2011). Mediaoverdracht in het ouderlijk gezin. De gevolgen van ouderlijke mediasocialisatie voor huidige lees- en televisievoorkeuren. Mens & Maatschappij, 86, 2, 181-202.

Kraaykamp, G. & K. van Eijck (2011). Sociale ongelijkheid in elitaire cultuurparticipatie. Ontwikkeling naar meer openheid of exclusiviteit? Pp. 91-104 in Kraaykamp, G., M. Levels & A. Need (eds.). Problemen en theorieën in onderzoek. Een staalkaart van de hedendaagse Nederlandse empirisch-theoretische sociologie, Assen: Van Gorcum.

• Notten, N., Kraaykamp, G. & J. Tolsma (2011). Over ouders, televisiekijken en (over)gewicht. Een studie naar de langetermijneffecten van ouderlijke televisiesocialisatie op het lichaamsgewicht van kinderen. Pp. 183-196 in Kraaykamp, G., M. Levels & A. Need (eds.). Problemen en theorieën in onderzoek. Een staalkaart van de hedendaagse Nederlandse empirisch-theoretische sociologie, Assen: Van Gorcum.

Tonnaer, G. & G. Kraaykamp (2008). Geboeid door boek en beeld. Een vergelijkende studie naar het mediagebruik van gedetineerden, Tijdschrift voor Veiligheid, 7, 3, 53-68. [Pdf]

• Notten, N., G. Kraaykamp & M. te Grotenhuis (2006). Culturele carrières in verenigingen. Een dynamische analyse van het lidmaatschap van culturele verenigingen, Mens & Maatschappij, 82, 352-374. [Pdf]

• Kraaykamp, G. & G. Vullings (2002). Actief in een studentenvereniging. Een onderzoek naar de participatie in Nijmeegse studentenverenigingen, Vrijetijdstudies, 20, 33-48. [Pdf]

Kraaykamp, G. (2002). Leesbevordering en leesniveau. De effecten van ouders, bibliotheek en school, Pp. 209-231 in: Schramm, D., A. Raukema & C. Stalpers (red.). Lezen en leesgedrag van adolescenten en jongvolwassenen, Delft: Eburon.

Kraaykamp, G. (2001). De muze en de dubbele voedingsbodem. De socialisatie van literaire leesgewoonten, Pp. 62-81 in: Ganzeboom, H. & H. Henrichs (red.), De moede muze, Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.

Kraaykamp, G. (2000). Socialisatie in literair lezen. Een dubbele voedingsbodem, FRAME: Tijdschrift voor Literatuurwetenschap, 14, 60-78. [Pdf]

Kraaykamp, G. (1996). Ontwikkelingen in de sociale segmentering van vrijetijdsbesteding: toenemende exclusiviteit of evenredige participatie? Pp. 171-204 in: Ganzeboom, H. & W.C. Ultee (red.), De sociale segmentatie van Nederland in 2015, Den Haag: SDU (Voorstudie WRR: V96).

Kraaykamp, G., T. van der Lippe & R. Verhoeff (1996). Vrije tijd van vrouwen en mannen, Pp. 295-309 in: Ganzeboom, H, & S. Lindenberg (red.), Verklarende Sociologie: Amsterdam: Thesis.

Kraaykamp, G. & N.D. de Graaf (1995). Sociale differentiatie in materiële en cultuurconsumptie: een kwestie van leefstijl, Pp. 223-246 in: Dronkers, J. & W.C. Ultee (red.), Verschuivende ongelijkheid in Nederland, Assen: Van Gorcum.

Kraaykamp, G. & M. Kalmijn (1995). Een stille liefde. Over de lezeressen van romantische lectuur, Mens & Maatschappij, 70, 25-43.  [Pdf]

Kraaykamp, G. (1994). Smaakverschillen in lezen, Pp. 39-44 in: Gids Informatiesector, Amsterdam: NBLC/Boekblad.

Kraaykamp, G. (1992). Bereiken bibliotheken een gespreid publiek? Pp. 114-119 in: Dekker, P. & M. Konings-Van der Snoek, Sociale en culturele kennis, SCP-­­Cahier nr. 93, Rijswijk: SCP.

Kraaykamp, G. & W. Knulst (1992). Stijgend scholingsniveau, afnemende belezenheid, Massacommunicatie, 20, 22-37. [Pdf]

• Kraaykamp, G. (1990). Smaakverschillen in het lezen van boeken, Sociologische Gids, 37, 424-440. [Pdf]

• Kraaykamp, G., I. Maas & I. Redeker (1985). Het publiek van twee Utrechtse musea, Vrije Tijd & Samenleving, 3, 313-332. [Pdf]

.

 

 

 

 

Foto Gerbert

 


profile counter